Вторник, 25 Февруари 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 06 януари 2020 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 шофьор на автобус, основно/ средно образование, шоф.кат. D
1 рецепционист в хотел, средно образование, английски език
1 експерт комуникация, информация и логистика, висше обр., английски и френски ез.


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник - без изисквания за заемане
5 продавач-консултанти - без изисквания за заемане
2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка, копютърна грамотност
3 общи работници - без изисквания за заемане
1 касиер - без изисквания за заемане
1 сладкар- без изисквания за заемане
1 работник в сладкарско производство - без изисквания за заеманеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

10 арматуристи, без изисквания за заемане
5 кофражисти, без изисквания за заемане
5 зидари, без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 чистач/хигиенист, без изисквания


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа.

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари