Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Разясняваха Оперативна програма "Рибарство" в община Силистра

Информационна среща за популяризиране на възможностите на Оперативна програма "Рибарство" събра днес в заседателната зала на община Силистра представители на рибарските общности от селищата по река Дунав в Силистренска област и експерти от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Засега са отворени две мерки по оперативната програма, до месец предстои отварянето и на трета мярка, съобщи Таня Ръскова – началник на отдел "Управление на приоритетни оси" към дирекция "Европейски фонд за рибарство" в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към МЗХ. Рибарски общности, бизнесмени, организатори на рибни борси, централни, териториални органи на изпълнителната власт и общините могат да кандидатстват с проекти за производствени и преработвателни инвестиции в риболов и аквакултура, за маркетинг на рибни продукти и за риболов по река Дунав. Повече информация, разяснителни брошури и документи за кандидатстване се получават в териториалните поделения на ИАРА. Проектите се подават чрез регионален център "Дунав", който се намира в Русе, но отговаря за седемте Дунавски области по българското поречие, съобщи неговият началник Михаил Михайлов.
До 2013 година България има възможност да усвои 107 милиона евро по ОП за развитие на сектор "Рибарство". Засега по единствената доскоро отворена мярка има подписани договори за половината от предвидените средства, заяви представителката на МЗХ Таня Ръскова.
Информационната среща по ОП "Рибарство" е организирана със съдействието на община Силистра.

Facebook коментари