Събота, 02 Декември 2023 г.

Равнището на безработицата през ноември в Силистренско е 10.9 на сто

Равнището на безработицата за ноември в област Силистра е 10,9 на сто и нараства с 0,3 процентни пункта спрямо предходния месец, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Към края на ноември в трите бюра по труда в област Силистра - Силистра, Тутракан и Дулово - регистрираните безработни са 4954 души.

Най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа - 35,7 на сто. Продължително безработните с престой на борсата над 1 година към края на ноември са 1775 души - 36 на сто от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 72 на сто. По професионален признак регистрираните безработни са 59 на сто без специалност, с работнически професии - 29 на сто, специалисти - 12 на сто. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53 на сто. Хората със средно образование са 40 на сто, а висшистите - 7 на сто. Най- голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 45 на сто от всички регистрирани. Тези от 30 до 49 години са 43 на сто, а младежите до 29 години - 12 на сто.
От общо регистрираните с намалена работоспособност са 362 души.

Facebook коментари