Вторник, 22 Септември 2020 г.

В Тутракан и Главиница няма обявени свободни работни места

Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 декември 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 спасител, басейн, средно образование
1 рецепционист в хотел, средно образование, английски езек
1 експерт комуникация, информация и логистика, висше обр., английски и френски ез.
1 сервитьор, средно образование
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник - без изисквания за заемане
5 продавач-консултанти - без изисквания за заемане
2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка, копютърна грамотност
3 общи работници - без изисквания за заемане
1 касиер - без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси":
- Заетост без обучение:

1 фитнес инструктор – висше образование


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

10 арматуристи, без изисквания за заемане
5 кофражисти, без изисквания за заемане
5 зидари, без изисквания за заемане
4 лекари за спешна помощ, висше образование, "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 чистач/хигиенист, без изисквания

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

Няма обявени свободни работни места

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари