Вторник, 06 Декември 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 декември 2019 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 спасител, басейн, средно образование
1 рецепционист в хотел, средно образование, английски езек
1 експерт комуникация, информация и логистика, висше обр., английски и френски ез.
1 сервитьор, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 водач на мотокар, средно обр., документ за правоспособност за мотокар, ПМС, ССМ
1 ресурсен учител, висше обр. -подготовка на учители по общообразователни предмети
3 машинен оператор, шиене на облекла, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно/ техническа грамотност
1 майстор за производство на тестени изделия, средно образование
1 преводач, висше обр. /грузински език/
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:


- Стажуване

1 асистент в офис - средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения
2 бизнес консултанти, висше икономическо, английски език

- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник - без изисквания за заемане
5 продавач-консултанти - без изисквания за заемане
2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка, копютърна грамотност
3 общи работници - без изисквания за заемане
1 касиер - без изисквания за заемане
1 камериер/камериерка в хотел - без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси":
- Заетост без обучение:

1 фитнес инструктор – висше образование


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

10 арматуристи, без изисквания за заемане
5 кофражисти, без изисквания за заемане
5 зидари, без изисквания за заемане
4 лекари за спешна помощ, висше образование, "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 продавач-консултант, без изисквания
1 чистач/хигиенист, без изисквания

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 санитар, средно образование, двусменен режим на работа;
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
1 машинен оператор- дървообработване, основно образование
1 лекар, висше образование - специалност "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/ "МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 барман, средно обр.

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари