Сряда, 30 Ноември 2022 г.

Областен информационен център – Силистра отчети постигнатите резултати и представи бъдещите възможности

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе две последни информационни срещи за 2019 г. – едната с представители на медиите от област Силистра, а втората с партньори и приятели на Центъра. По време на събитията бе представена информация относно размера на европейските инвестиции на национално и областно ниво през програмния период 2014-2020 г.

От началото на периода България е договорила близо 22 млрд. лв. за обезпечаване изпълнението на 13 358 договора. Анализираните данни показват, че към края на ноември са договорени почти 78% от бюджетите на всички Оперативни програми, като 38% от средствата са реално разплатени.
От 2014 г. до момента в област Силистра се изпълняват 289 проекта за над 279 млн. лв., като само през 2019 г. са сключени нови 61 договора за над 96 млн. лв. Програмата за развитие на селските райони финансира най-голям брой проекти – 206 за над 66 млн.лв., в това число инфраструктура, енергийна ефективност и земеделски дейности. Оперативна програма "Околна среда" е с най-големия финансов ресурс – близо 112 млн.лв. за изграждане на ВиК инфраструктура в Силистра и за изграждане на ГПСОВ (Градска пречиствателна станция за отпадни води) и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан. Общинските администрации са най-големият бенефициент на европейски средства, като изпълняват 56 договора на обща стойност над 86 млн.лв. Общинските проекти включват разнообразни дейности и услуги в много сфери: образователна, социална и ВиК инфраструктура; пътища и улична мрежа; енергийна ефективност в административни и жилищни сгради; градска среда и благоустрояване; социални услуги и административен капацитет. Бизнесът в Силистра използва финансов ресурс по 2 оперативни програми – "Иновации и конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси". Инвестициите са в осигуряване на нови работни места и подобряване на условията на труд, внедряване на иновации и мерки за енергийна ефективност, обучения и професионална квалификация. Договорите са 22 бр. на обща стойност 16,6 млн.лв., от които 6,3 млн.лв. е привлеченият собствен принос на фирмите. Земеделските стопани и преработватели изпълняват 199 проекта за 49 млн.лв.

Присъстващите бяха запознати и с предстоящите възможности през 2020 г. по всяка Оперативна програма. Процедурите, които се очаква да бъдат с конкурентен подбор на кандидатите се отнасят до дигитализация на МСП, грижа за деца на работното място, повишаване на гражданското участие и контрол, професионално образование и практическо обучение, ограмотяване на възрастни и др.

Домакините от ОИЦ-Силистра бяха подготвили баница и късмети с новогодишни пожелания, които зарадваха гостите на Центъра. Събитията завършиха с благодарности за ползотворното сътрудничество през изминалата година и с пожелания за нови съвместни инициативи през 2020 г.

Facebook коментари