Понеделник, 25 Януари 2021 г.

Достъп до интернет в домовете си имат 76.6 % от домакинствата в Силистренско

Достъп до интернет в домовете си имат 76.6 на сто от домакинствата в Силистренско, показва справка от отдела "Статистически изследвания-Силистра" на Териториалното статистическо бюро - Север.

През годината 69.8 на сто от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 4.9 процентни пункта.

Мъжете в област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 73.7 и 65.9 на сто. Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване - 96.9 на сто от хората с висше образование, 77.9 на сто - със средно образование, и 44.2 на сто - с основно или по-ниско образование, използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2019 г. делът на хората, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация в област Силистра, е 17.4 на сто и се увеличава спрямо предходната година със 7.0 процентни пункта.

Facebook коментари