Неделя, 07 Март 2021 г.
header

Фирма ЗММ "Стомана" АД с ден на отворените врати

Фирма ЗММ Стомана АД изпълнява проект BG16RFOP002-3.002-0047-C01/18.12.2017 Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД"", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез провеждането на информационен ден, който ще се състои на 17 декември 2019 г. от 10:00 ч в гр. Силистра, ул Тутракан 16.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП "Иновации и конкурентоспособност" – Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Силистра (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.
footer

Facebook коментари