Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Полски бизнес-дипломатически десант в Силистра

Близо 30 представители на бизнеса и на местните власти от България и Румъния участваха в семинар за представяне на опита на Полша в реализирането на екологични проекти в областта на опазване на водите днес, информираха от община Силистра. Домакин на срещата бе община Силистра. Семинарът се проведе под патронажа на посланика на Р Полша в България Н.П. Лешек Хенсел, който не успя да присъства поради неотложни ангажименти в родината му.
Полската дипломатическа мисия бе представена от Анна Янишевска-Ниетубич, Charge`e d`Affaires a.i., д-р Гражина Хоронжикевич, съветник и ръководител на отдел за промоция на търговията и инвестициите и Халина Голембицка, Първи съветник и също ръководител на отдел за промоция на търговията и инвестициите, но в посолството на Полша в Румъния.
В рамките на срещата бяха поставени акценти върху полско-българските търговски отношения и технологичните възможности на полските компании в сектор "Води".
През първите девет месеца на 2010 година е отбелязан ръст в стокообмена между България и Полша в сравнение с кризисната 2009 година подчерта икономическият съветник в посолството Гражина Хоронжикевич. Тя обърна внимание, че през миналата година за първи път полската статистическа служба е регистрирала свиване на търговския обмен между двете държави от много време насам. Но през 2010 година стокообротът е достигнал 455 млн. евро, което е 15,8% ръст в сравнение с 2009 г. С 4 % се е повишил вносът на полски стоки в България, а износът за Полша е скочил с 38%. У нас най-търсените полски стоки са хранителни продукти, машини и оборудване, фармацевтични стоки, изделия на химическата промишленост, важно място в експорта заемат и мебелите. След спад на българския износ за Полша през 2009 г., през първата половина на 2010 е отбелязан значителен растеж. Доминиращи български стокови групи са неблагородни метали и изделия от тях, текстил, храни. В Полша продължават да са на почит и българските вина. През последните години също е нараснал интересът на полските туристи към българските курорти. През 2009 г. 269 000 поляци са почивали у нас, а тази година до м. септември България е посетена от 195 000 туристи.
Привлекателността на Полша ще нараства все повече, дори само поради факта, че до 2013 година полската икономика ще бъде подсилена с 67 млрд. евро. Това ще превърне страната в най-големия бенефициент на средства от ЕС, подчерта Гражина Хоронжикевич.
Екологичните технологии са сред най-динамично развиващия се сектор в съвременна Полша, стана ясно по време на представянето . Страната е извървяла пътя, по който сега България тръгва. За 20 години най-големите полски иновации са направени в пречистването на водите, в управлението на опасните отпадъци, намаляването на вредните емисии и използването на възобновяеми източници. Най-голямата гордост на полската индустрия е, че бизнесът се е научил да влага спестеното в чисти технологии. Приблизително 0,28 % от БВП в страната сее реинвестира от бизнеса в "зелени" технологии. По данни на Евростат от 2006 г. това 4,5 пъти повече от бизнеса в Германия и Франция, в целия ЕС средният обем на този тип инвестиции е само 0,10%.
Според Гражина Хоронжикович на България й трябва още време, за да се научи да прави качествени проекти и да усвоява повече средства от европейските фондове. В този смисъл успешният полски опит може да бъде много полезен за българските фирми. Съвместната работа по екологични проекти е една от възможности за развиване на двустранните икономически отношения, подчерта съветникът на полския първи дипломат у нас. Силистра е привлекателна за полския бизнес с разположението си, с историята си, с туристическия си потенциал и не на последно място с изграждането на бъдещата пречиствателна станция на града.
От полската дипломатическа мисия поднесоха официални извинения от името на Н.П. посланика на Р Полша Лешек Хенсел към силистренци и към домакините на семинара за неговото неочаквано отсъствие. Но увериха, че ще той дойде лично и специално на посещение в Силистра, да види резервата Сребърна и да разгледа историческите забележителности на района.

на снимка: на първия ред са: Людмила Зафирова, управител на "ЕКО ДАГОМЕД" ЕООД – представители на консорциум от полски фирми с опит в проектирането, изграждането и поддържането на пречиствателни станции и други екологични съоръжения; Гражина Хоронжикович – икономически съветник в посолството; Анна Янишевска-Ниетубич, Charge`e d`Affaires a.i.(първият заместник на посланика), Халина Голембицка – от посолството на Полша в Букурещ.

Facebook коментари