Събота, 15 Юни 2024 г.

Красимира Георгиева от Силистра представя книгата "Духът е воля" в Международния ден на хората с увреждания

В Международния ден на хората с увреждания, на който преди 11 години е разкрит Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Силистра, бе представена личностната енциклопедия "Духът е воля" - трети том, с автор Радка Димитрова - преподавател във ВУАРР Пловдив. В книгата е описана личната история на ръководителя на центъра и председател на фондация "Съпричастие" г-жа Красимира Георгиева, която развълнува присъстващите с откровените си разкази и благодарности към всички, които са й помогнали през годините, за да се чувства днес успешно реализиран човек.
Приветствия към присъстващите поднесоха г-жа Мария Недялкова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности", г-н Ивелин Неделчев - зам.-председател на Общински съвет Силистра, заедно с г-жа Елица Тодорова - общински съветник.

Facebook коментари