Събота, 15 Юни 2024 г.

Проект "ПАЗИ храната" осъществява група "Скаути" от ПЗГ "Добруджа" в Силистра

Проект "ПАЗИ храната" осъществява група "Скаути" от Професионалната земеделска гимназия "Добруджа" в Силистра.
Проектът е в рамките на седмата конкурсна сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците", финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра, съобщиха от общината.

Дейност по проекта е създаване на екип "Младежка банка", който да проучи проблема с разхищението на храна в света и да подготви послания към жителите на града, както и към всички учещи и работещи в гимназията. Посланията за неразхищение на храна и опазване на околната среда ще се изпишат на 2 банера - един за стола на училището и един за стаята за хранене в общежитието и върху 100 салфетки за студено сервиране, които да се ползват в общежитието. Предвижда се "осиновяване" на автобусна спирка пред входа на училището, която вече е почистена и ремонтирана и на широката й страна са изписани посланията за неразхищение на храна и опазване на околната среда. Спирката е боядисана отвън и районът около нея е почистен, изработени са кошчета за боклук от стари автомобилни гуми и са поставени на спирките от двете страни на улицата. Ще има нощен поход до местността "Крепостта" и приготвяне на храна, като се спазват правилата за неразхищение. Подготвя се и радиопредаване за споделяне на свършената работа, удовлетворението от полезния труд и научените уроци.

Вчера обновената автобусна спирка е открита символично. Всички ученици, взели участие в реализирането на дейностите по проекта, са получили грамоти и предметни награди.

Facebook коментари