Вторник, 29 Септември 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 25 ноември 2019 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап- Висше/ математика
1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование
1 майстор за производство на тестени изделия, средно образование
1 преводач, висше обр. /грузински език/
1 електротехник, промишлено предприятие – средно образование /Електротехника и енергетика
5 лекари - средно/висше образование
5 акушерки - средно/висше образование
9 медицински сестри - средно/висше образование
5 медицински лаборанти - средно/висше образование
1 електромонтьор –средно образование
1 продавач– консултант – средно образование
1 шивачи – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:


- Стажуване

1 асистент в офис - средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения
2 бизнес консултанти, висше икономическо, английски език

- За обучение по време на работа

1 работник, сглобяване на детайли - без изисквания за заемане
4 продавач-консултанти - без изисквания за заемане
1 рецепционист, хотел - без изисквания за заемане
2 организатор, експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност – шофьорска книжка; копютърна грамотност;
3 общи работници - без изисквания за заемане
1 касиер - без изисквания за заемане
1 камериер/камериерка, хотел - без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси":
- Заетост без обучение:

1 чистач/ хигиенист, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2 работници за производство на млечни продукти, основно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

2 работници, зареждане на рафтове – без изисквания
1 касиер – без изисквания
2 продавач-консултанти – без изисквания
5 отговорници спомагателни дейности – без изисквания


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 касиер, основно образование, двусменен режим на работа
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
2 продавач-консултанти, основно образование, двусменен режим на работа
2 монтажници на електрооборудване, няма изисквания, двусменен режим на работа
1 лекар, висше образование - специалност "Медицина"

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001"Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП"Развитие на човешките ресурси"

- За обучение по време на работа

1 барман, няма изисквания

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари