Понеделник, 12 Април 2021 г.

Заключителна проява по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС се проведе в Силистра

Заключителна проява от работната програма на Министерския съвет на Република България за 2019 година по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС се проведе в Силистра. С мултимедийна презентация бяха представени проведените в област Силистра 11 събития в изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз. Наградени бяха и участниците в проведените инициативи. Партньори при осъществяването на събитията в периода март - юли 2019 година са Регионален исторически музей, Регионална библиотека "Партений Павлович", Художествена галерия, Студентска лаборатория при Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев", читалища от Силистра, градовете Тутракан и Главиница, село Проф. Иширково, село Ситово и село Голеш.

Facebook коментари