Понеделник, 24 Юни 2024 г.

Протест на автоинструкторите против промените в нормативната уредба имаше днес в Силистра

Протест на автоинструктори и ръководители на автошколи против подготвяни промени в нормативната уредба имаше днес в Силистра.
Протестиращите, около 30 души, направиха автошествие с учебни автомобили и за кратко затвориха кръстовище в Силистра. Разпространена бе декларация, в която се изразява несъгласие за въвеждане на електронна система за контрол, промяна в броя на учебните часове, "недостатъчността на адекватни институционални и браншови решения в сферата на пътната безопасност".

Протестиращите смятат, че е необходимо информирано съгласие за курсистите относно броя учебни часове, тяхната продължителност и възможността за подаване на сигнали при неспазване на разпоредбите за обучение и повишаване заплащането на изпитващите с цел осигуряване на изпитни комисии и привличане на висококвалифицирани специалисти и експерти при провеждане на изпитите. Настоява се за осигуряване на разумен срок за изготвяне на задълбочен анализ и предложения за алтернативна позиция за "решаване на адекватни проблеми в безопасността на движението по пътищата и обучението на водачи на моторни превозни средства".

Facebook коментари