Понеделник, 24 Февруари 2020 г.

Заместник областният управител на Силистра Илиян Великов взе участие в тържество за годишнината на Русенския университет

Пред официалния портал на Русенски университет и в зала "Канеф център" бяха проведени събития във връзка със 74-ата година от основаването на най-голямото и мултифункционално висше училище в Северна България, както и посветено на 169-ата година от рождението на патрона му Ангел Кънчев. Тържествата започнаха с полагане на венец от представители на Студентския съвет на плочата на революционера от годините на Възраждането.

Представено бе и лого на университета, аранжирано в непосредствена близост до централния вход. Това стана с участието на гости от различни институции и градове, сред които от името на Областна администрация Силистра бе и заместник-областният управител на област Силистра Илиян Великов. Той връчи на домакините от Университета поздравителни адреси до ректората и до общото събрание.

В своето празнично слово ректорът проф. чл. кор. д.т.н. инж. Христо Белоев отбеляза с гордост, че последната и актуална в момента институционална акредитация е с оценка 9.44. Поредната инвестиция е в технопарк с 8 големи лаборатории, благодарение на които ще се повиши научно-изследователската работа на студентите и на докторантите.

Не бе пропуснато също, че всеки от филиалите на РУ – в Силистра, Разград и Видин, прославя учебното заведение в съответните региони, вкл. и чрез научната си тежест (в Силистра преподават 12 носители на ОНС "доктор" – сред тях са и трима нещатни, от които петима са доценти – от тях един е и доктор на науките).

В рамките на тържеството бяха връчени награди в различни категории, като в три от тях имаше и силистренско участие: директорът на Филиал Силистра доц. д-р Валентин Стоянов бе сред юбилярите с плакети, а доскорошната докторантка Мария Томова получи удостоверението си за доктор – тя бе сред 24 млади учени, успешно защитили своите разработки, за да получат образователната научна степен.

Доц. д-р Румяна Лебедова има по свой адрес две награди, между които и за издаваните т.нар. Паметни листи, дело на ръководената от нея Студентска учебно-изследователска лаборатория "Културно-историческо наследство". Те ще бъдат връчени в друго време във Филиал Силистра.

Плакети получиха и деканите на факултети, на които бяха чествани годишнини: 65 г. на Аграрно-индустриалния факултет – основоположник на РУ, и на Дирекция "Чуждестранни студенти", 45 г. на Факултет "Електротехника, електроника и автоматика", 25 г. на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и на на Факултет "Природни науки и образование", 10 г. – Факултет "Обществено здраве и здравни грижи".

Facebook коментари