Сряда, 28 Октомври 2020 г.

Тръбата с газта пристига на 1 юли 2012 година в Силистра

В началото на отоплителен сезон 2012, Силистра ще разполага с възможност за отопление с природен газ. Това гарантира изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Иван Дреновички, който участва в координационна среща в областния град, информираха от областната управа.
Срещата, домакинствана от областния управител д-р Владимир Янков, бе инициирана от "Булгартрансгаз" ЕАД - фирмата, която ще изгражда газо-преносната мрежа от Добрич до Силистра, както и автоматичната газо-разпределителна станция "Силистра".
В разговорите, целящи да бъде подобрено управлението и да се координират действията по реализацията на този проект, се включиха: областният управител на област Габрово – Мариян Костадинов, който бе и в качеството си на съветник към Парламентарната комисия по регионално развитие, областният управител на област Добрич – Желязко Желязков, кметовете на общините, през които ще преминава мрежата – на Добричка - Петко Петков, на Тервел - Живко Георгиев и на Силистра - инж. Иво Андонов, експерти от "Булгартрансгаз" и др. заинтересовани страни.
"Това е първата по рода си среща, от началото на реализация на идеята за газопровод в Силистра ( от 2002 г. до сега), в която участват всички заинтересовани организации и институции от осъществяването на проекта и които имат съществено участие при самата му реализация", посочи изпълнителния директор на Булгартрансгаз" Иван Дреновички. Той разясни, че в приетата инвестиционна програма на Дружеството, който е единствения оператор, притежаващ лицензиите за пренос, транзит пренос и съхранение на природен газ на територията на България, е залегнало проектирането и изграждане на проект: "Преносен газопровод - високо налягане и Автоматична газо-разпределителна станция "Силистра".
Предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Той ще преминава през 2 области – Добрич и Силистра, 4 общини – Добричка, Тервел, Кайнарджа и Силистра и 25 землища и е с дължина 79,670 км.
Обектът е на обща стойност е на обща стойност 12 400 000 евро. О тях 75% -са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% - съфинансиране от "Булгартрансгаз"ЕАД.
С решение № 615 на МС от 14.07.2009 г., газопроводът е обявен за обект от национално значение.
Още през 2007 г. е осигурено финансиране на проекта, но поради сбор от хаотични дейности той не е реализиран.
Областният управител на Габрово Мариян Костадинов, който е съветник към Парламентарната комисия по регионално развитие, информира присъстващите за предприетите мерки, за да бъде преодоляно закъснението - направен е подробен анализ на всички дейности, възложени от инвеститора, подробен анализ на цялата кореспонденция, свързана с преминаващите трасета в 4-те общини на територията на двете области, водени са разговори с експерти от "Булгартрансгаз" на ниво Национален експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
От своя страна "Булгартрансгаз" е закупил и разполага с цялостното оборудване и тръбите, необходими за изграждане на обекта.
Изпълнението на проекта изисква съгласувателни процедури в МРРБ, в Министерството на земеделието, и в общините, посочи Мариян Костадинов. За тази цел, експертите от "Булгартрансгаз" са изготвили и днес предоставиха подробна Пътна карта с ясни параметри, срокове и задачи на всеки от кметовете на общини и населени места, през чиято територия ще преминава трасето, в това число - устройственото планиране в частта, която засяга собствениците на земи и техните обезщетения.
Поставени бяха два основни срока:
- 1 юли 2011 г. – първа копка, разрешение за строеж и започване на строителство
- 1 юли 2012 г. – завършване на газопровода "Добрич-Силистра".
Взето бе решение - за да се поддържа максимално темпо на координация на дейностите, периодично да се осъществяват срещи в този формат.

Facebook коментари