Неделя, 16 Юни 2024 г.

Предприети са мерки във връзка със случай на африканска чума по свинете в Силистренско

Предприети са мерки във връзка със случай на африканска чума по свинете в Силистренско, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Силистра. С дата 8 ноември е издадена заповед на инж. Огнян Савянов, директор на РДГ Русе, във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта африканска чума по свинете (АЧС) при дива свиня на територията на ТП ДГС "Тутракан", гр. Тутракан към "СЦДП" ДП, област Силистра, община Тутракан, землището на град Тутракан. Ограничава се достъпът до горски територии, попадащи в подзона А, на лицата, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС. В подзона А могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС по ред и условия, определени от областната епизоотична комисия и съгласно определените от БАБХ мерки за биосигурност. Срокът на действие на заповедта е до 08 декември 2019 г. включително. 4. ТП ДГС "Тутракан" трябва да подготви и постави на видни места табели за обозначаване на подзона А. Достъпът, преминаването и престоят в подзона А се разрешава на служители на ИАГ, РДГ Русе, "СЦДП" ДП Габрово, ТП ДГС "Тутракан", ТП ДДС "Дунав" Русе, РД ПБЗН Силистра, PC ПБЗН Тутракан, ОД МВР – Силистра, РУ МВР Тутракан, РИОСВ Русе, ОДБХ – Силистра, ОД "Земеделие" Силистра и община Тутракан при изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата, пряко свързани с претърсването и прилагането на мерките за ликвидиране на болестта при спазване на мерките за биосигурност.

Facebook коментари