Неделя, 20 Септември 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 11 ноември 2019 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр. - математика и физика
1 помощник готвач, средно образование
12 домашни санитари, основно образование
1 електротехник в промишлено предприятие, средно обр. - Електротехника и енергетика
1 монтажник, средно образование
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
2 общи работници, строителство на сгради, основно образование
1 продавач консултант, средно образование
5 шивачи, средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:


- Стажуване

1 асистент в офис, средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения
2 бизнес консултанти, висше икономическообр., английски език

- За обучение по време на работа

1 работник, сглобяване на детайли - без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове, без изисквания за заемане
1 рецепционист в хотел, без изисквания за заемане
2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност/
3 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси":
- Заетост без обучение:

1 чистач – хигиенист, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2 работници за производство на млечни продукти, основно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

5 отговорници спомагателни дейности, без изисквания за заемане


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 продавач-консултант, средно образование
1 огняр, средно образование, правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли, опит 1год;
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
2 монтажници на електрооборудване, няма изискване за заемане, двусменен режим на работа
1 лекар, висше образование - специалност "Медицина"***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари