Сряда, 29 Май 2024 г.

Насрочени са първите заседания на новоизбраните Общински съвети в област Силистра

На основание на чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 23, ал. 1, 2 и 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител на област Силистра Ивелин Статев издаде на 4 ноември 2019 г. отделни заповеди за всяка от 7-те общини в областта за свикване на първите заседания на новоизбраните Общински съвети в 14-дневния срок след избирането им в първия тур на "Местни избори 2019".

Всяко от заседанията на местен законодателен орган ще има следния дневен ред: 1. Полагане на клетва (съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА) от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община и новоизбраните кметове на кметства на територията на отделната община, за което същите ще подпишат клетвен лист. 2. Избор на председател на Общински съвет.

Заповедта нарежда на Временно изпълняващите длъжността кметове на общини в областта: да създадат необходимата организация по подготовка и провеждане на първото заседание на съответния новоизбран Общински съвет, в съответствие с действащото законодателство; да бъдат уведомени и поканени за участие в заседанието новоизбраните общински съветници и кметове, съгласно решенията на съответните ОИК. Според разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА до избора на председател първото заседание на новоизбран Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник.

На база на заповедите на областния управител, е формиран следният график:
- 7 ноември, 10 ч. – община Ситово;
- 8 ноември, 10 ч. – община Кайнарджа;
- 8 ноември, 14 ч. – община Главиница;
- 11 ноември, 10 ч. – община Силистра;
- 11 ноември, 11 ч. – община Алфатар;
- 11 ноември, 14 ч. – община Дулово;
- 11 ноември, 14 ч. – община Тутракан.

Facebook коментари