Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" идва днес в Силистра

Днес изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Иван Дреновички ще проведе в Силистра разговори с трите общини, през които ще минава газопроводът, който ще тръгне от Добрич и ще доставя синьо гориво за Силистра.
През юли 2007 г. "Булгартрансгаз" бе одобрен за получаване на грант по линия на Международен фонд "Козлодуй" и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие за проекта "Изграждане на 80 км газопровод високо налягане от Добрич до Силистра и една автоматизирана газоразпределителна станция в гр. Силистра".
Присъединяването на общината към националната газопреносна мрежа чрез изграждането на газопровод би осигурило възможност за използването на допълнителен енергиен ресурс в региона – природен газ. Това е и изходното условие за изграждане и развитие на газоразпределителните мрежи, посредством които природният газ ще стане достъпен за крайните потребители - население, промишлени консуматори и обществен сектор.
Газифицирането на община Силистра е от изключително значение за икономическия и социален просперитет на района. Достъпът до природен газ повишава качеството на живот, конкурентноспособността на местната икономика и спомага за привличането на инвестиции, заявяват експерти от "Булгартрансгаз".

Facebook коментари