Събота, 30 Май 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 4 ноември 2019 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 електротехник в промишлено предприятие, средно обр. - Електротехника и енергетика
1 учител по общообразователен учебен предмет, висше обр. - Подготовка на учители и науки за образованието
1 пакетировач, средно образование
1 работник в кухня, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 монтажник, средно образование
1 камериер в хотел, средно образование
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
2 общи работници, строителство на сгради, основно образование
1 продавач консултант, средно образование
5 шивачи, средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

2 бизнес консултанти, висше икономическо обр., английски език
1 работник, зареждане на рафтове, без изисквания за заемане
1 рецепционист в хотел, без изисквания за заемане
2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност/
3 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради, без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси":
- Заетост без обучение:

1 чистач – хигиенист, основно образование
1 чистач – хигиенист, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 водач на ССМ – основно образование, кат. Ткт
10 машинни оператори шиене, основно/ средно образование
1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2 работници за производство на млечни продукти, основно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа
1 работник, зареждане на рафтове, без изисквания за заемане
1 асистент в офис, без изисквания за заемане
2 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
5 отговорници спомагателни дейности, без изисквания за заемане


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
2 машинни оператори, дървообработване, основно образование;
1 готвач, няма изискване за заемане
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
2 монтажници на електрооборудване, няма изискване за заемане, двусменен режим на работа
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика
1 лекар, висше образование - специалност "Медицина"

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари