Вторник, 27 Октомври 2020 г.

ОИК в Ситово обяви имената на избраните общински съветници

ОИК-Ситово излезе с решение за обявяване на избор за общински съветници, мандат 2019 – 2023 в община Ситово.Три партии вкарват съветници в местния парламент – ПП ГЕРБ – 4 , ДПС-6, "БСП за България" – 3.

ПП ГЕРБ

1. Станчо Борисов Арсов
2. Ангел Йорданов Ангелов
3. Бейти Лютфи Мустафа
4. Галина Василева Йорданова

Движение за права и свободи – ДПС

1. Сердар Вахдет Адем
2. Рашид Ахмед Абтула
3. Ридван Ахмед Кязим
4. Дженгис Мюдесир Еюб
5. Седат Исмаил Ариф
6. Аднан Мехмед Осман

"БСП за България"

1. Янко Любенов Къров
2. Николай Георгиев Неделчев
3. Искра Йорданова Георгиева

Facebook коментари