Събота, 30 Май 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 28 октомври 2019 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 пакетировач – средно образование
1 работник, кухня – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 монтажник, средно образование
1 камериер в хотел, средно образование
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
4 общи работници, строителство на сгради, основно образование
2 общи работници, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование, кат. С
1 оператор в командна зала, средно образование
2 машинни оператори, производство на каучукови изделия, средно образование
1 водач на селскостопански машини, средно образование, кат. Ткт
1 продавач консултант, средно образование
8 шивачи, средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 работник, зареждане на рафтове – без изисквания за заемане
1 рецепционист, хотел - без изисквания за заемане
4 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност/
3 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради, без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси":
- Заетост без обучение:

1 чистач – хигиенист, основно образование
1 чистач – хигиенист, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 водач на ССМ – основно образование, кат. Ткт
10 машинни оператори шиене, основно/ средно образование
1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2 работници за производство на млечни продукти, основно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа
1 работник, зареждане на рафтове – без изисквания
1 асистент, офис – без изисквания
2 продавач-консултанти, без изисквания
5 отговорници спомагателни дейности, без изисквания


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 фелдшер – висше образование – Медицина, ЦСМП
2 машинен оператор, дървообработване – основно образование;
2 монтажник, електрооборудване – няма изискване за заемане, двусменен режим на работа
3 оператори на производствена линия, основно образование
1 готвач, няма изискване за заемане
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика
4 шивачки, без изискване за образование, желателно е предишен опит
1 лекар, висше образование - специалност "Медицина"

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари