Събота, 30 Май 2020 г.

Езикова гимназия "Пейо Яворов" стартира новата учебна година с два одобрени проекта по "Еразъм +"

Договорите за отпускане на финансова подкрепа за осъществяване на двата проекта са подписани с Националната агенция на Р България на Европейската Комисия по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектите са с период на изпълнение 24 месеца- от 1.09.2019 г. до 31.08.2021 г. Програма "Еразъм+" дава предимство на учениците, обучаващи се в гимназията, предвид интересните изследователски задачи, които им се поставят, срещите с връстници от други страни и уникалната възможност да приложат практически знанията по чужд език, да създадат нови приятелства, да опознаят нови култури и народи.
Проектът "The cultural heritage of our land: from art to fork" – "Културното наследство на нашата страна - от изкуството до вилицата", с одобрен бюджет 25 860 евро за Езикова гимназия "Пейо Яворов", е с училища партньори от Италия, Полша, Кипър, Гърция, Португалия, с работен език – английски. При посещенията си във всяка една от страните, учениците ще имат за задача да запознаят гимназистите с българските традиции, обичаи, значими личности от българската литература, творци от сферата на изобразителното изкуство, музиката и театъра. Също така ще бъде представена и българската национална кухня.
Вторият проект "Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante" - "Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно", с одобрен бюджет 29 296 евро за Езикова гимназия "Пейо Яворов", е с училища партньори от Австрия, Франция и Италия, а работният език е френски. Главна цел на проекта е учениците да осъзнаят вредата, която носят предразсъдъците по отношение на различните нации или групи от населението, както и да умеят да отсяват заливащата ги ежедневно информация, предоставена в различните медии, социални мрежи и интернет пространството. Проектът е насочен към по-толерантно отношение спрямо различните групи в обществото и да не се робува на клишета и предразсъдъци относно народност, култура, раса, сексуална ориентация или възраст на хората.

Facebook коментари