Сряда, 22 Януари 2020 г.

Силистренски криминалист беседва с гимназисти по темата "Трафик на хора"

Инспектор Калоян Маринов от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Силистра беседва днес с ученици от Природо-математическата гимназия в областния град по темата "Трафик на хора". Срещата се проведе с любезното домакинство на Центъра за обществена подкрепа, чийто експерти също се включиха в дискусията.
След като изчерпателно разясни същността на проблема и различните му проявления, инспектор Маринов акцентира върху начините за въвличане в трафик и даде практически препоръки за предпазване от подобна опасност. Той подкрепи изложението си с примери от полицейската практика, илюстриращи механизма на действие на трафикантите и способите, чрез които умело подбират и държат в зависимост своите жертви. Два видеофилма със силни послания онагледиха представената информация. Засегнат бе и въпросът за ролята на държавните институции и неправителствените организации в помощ на жертвите на трафик.
В хода на последвалата дискусия гимназистите поставиха редица въпроси и изказаха мнения, демонстрирайки сериозна мотивация и задълбочен интерес към проблема. Беседата се проведе в рамките на реализирания от тях проект "Бъдеще без риск" в качеството им на неформална младежка група "Информирани и защитени". След поредица обучения и тренинги им предстои да представят темата пред свои връстници, както и да подготвят и разпространят информационни печатни материали по проблема.

Facebook коментари