Петък, 29 Май 2020 г.

Административен съд - Силистра отхвърли жалба на ДПС срещу решение на ОИК-Главиница

С Решение 693 от 14.10.2019 г., тричленен състав на Административен съд–Силистра отхвърли жалба на пълномощник на кандидат за кмет на Община Главиница от ПП "Движение за права и свободи" против Решение на местната ОИК, с което е отказано заличаването на регистрацията на кандидата за кмет на община Главиница Хюсеин Хамди.

Анализирайки относимата правна уредба и фактите по делото, съдът е посочил, че при анализ на приложените по делото доказателства, доводите и становищата на страните, съдът намира, че жалбата, въз основа на която е образувано настоящото производство, е подадена от лице без правен интерес

Крайният извод на съда е, че решението на ОИК е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, при постановяването му не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна.

Facebook коментари