Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Вижте къде няма да има ток утре

На 16.10.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: С. Поройно, с. Чернолик, с. Брадвари.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Южна промишлена зона на гр. Дулово, с. Водно .

На 16.10.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черногор, гр. Главиница, с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Главиница, с. Подлес, с. Листец, с. Вълкан, с . Зебил, с. Звенимир, с. Зарица.

На 16.10.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Полковник Ламбриново в област Силистра.

Facebook коментари