Неделя, 12 Юли 2020 г.

Силистренка представи клубна дейност в Северна Македония

В периода 2-3.10.2019 в град Скопие - столица на Република Северна Македониия, бе проведен поредниян международен семинар по проект INNOVENTER, свързан с представяне на добри практики по обучение в Социално предприемачество. В делегацията на Русенски университет "Ангел Кънчев" се включиха представители на различни училища от Североизточна България.

Нешка Христова - директор на Национална професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в гр. Разград), представи как учениците в повереното й училище формират своя широк мироглед и социална отговорност, чрез участие в различни клубни инициативи. Красимира Георгиева - председател сдружение "Съпричастие Силистра" ангажира вниманието на аудиторията по темата за различните социални услуги, които сдружението предлага в Силистра на хора в неравностойно положение.

Социалният предприемач Гергана Капнилова бе с презентация за влиянието на социалното предприемачество върху туризма в Североизточна България.
Доц. д-р Юлия Дончева представи дейността на първия в България студентски клуб "Различни, но равни", разположен в Русенския университет.

Facebook коментари