Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Мръсна кампания в Дулово, кандидат за кмет ползвал служебна информация да за оклевети опонент

От писмо пратено до редакционната поща на сайта "Кворум-Силистра", разбираме, че на д-р Юксел Ахмед, кандидат за кмет на Дулово за трети мандат, не е дадено правото на отговор от национален сайт, където е имали публикана статия с "клеветнически, неверни и гнусни твърдения" по отношение на кмета на община Дулово. Публикуваме правото на отговор при нас, в пълния му текст и без корекции:

ПРАВО НА ОТГОВОР

от д-р Юксел Ахмед, по повод статия от 4.10.2019г., публикувана на сайта на ИА Блиц, със заглавие "Злоупотреби в община Дулово ощетили хората с близо 300 000 хиляди лева" с автор Орлин Филиповски.

Уважаеми дами и господа,

На 4.10.2019г. в сайта на Информационна агенция Блиц, беше публикувана статия озаглавена "Злоупотреби в община Дулово ощетили хората с близо 300 000 хиляди лева" с автор Орлин Филиповски. С настоящото упражнявам правото си на отговор /опровержение/, във връзка с изложените клеветнически, неверни и гнусни твърдения по отношение на работата ми, като кмет в община Дулово, целящи в условия на предизборна кампания да вменят на уважаемия читател, че по време на моите мандати като управник съм стоял безучастно, " запазил съм мълчание", докато " под носа ми" са извършвани злоупотреби, ощетили хората с огромни суми.
Категорично заявявам, че думите отговорност, контрол, доверие и злоупотреби за мен не са само написани слова. Във времето съм доказал, че в работата си като лекар и управник съм безкомпромисен. Единствено вярно от всичко посочено в статията е, че АДФИ е извършила проверка. Някак удобно се премълчава, че същата тази проверка е образувана по повод на мой сигнал до Агенцията. След съмнения, че в отдела се случват нередности, началник отдел "Образование-ДГ" Мариана Илиева сигнализира ресорния зам.-кмет и мен. Последва и входирана докладна записка от Мариана Илиева до мен. Премълчано е още, че след възникване на съмненията ми за злоупотреби от служителката Марийка Димитрова съм издал заповед за Вътрешен одит, като едновременно с проверката, съм депозирал сигнал до Окръжна прокуратура Силистра, до ОД на МВР Силистра и до АДФИ гр.София. Именно моите сигнали са станали повод за образуване на наказателно производство, което не се ангажирам да коментирам поради факта, че производството не е приключило. По отношение на доклада на АДФИ на първо място съм озадачен от къде и как части от съдържанието му са достигнали до Блиц.

Докладът не е публикуван на страницата на АДФИ, именно поради естеството на неговото съдържание, а от приложеният към статията снимков материал ясно се виждат входящите номера на институциите, в които доклада е постъпил. Входящия номер с по-късна дата на завеждане е този на Общински съвет Дулово, председателстван от моя опонент в предстоящите избори инж.Сезгин Галиб издигнат от ДПС. Предвид изложеното у мен се зараждат основателни съмнения, че извадките от доклада приложени към статията са достигнали до Блиц не от случайни граждани от община Дулово, както се опитва да вмени автора, а от хора с положение разполагащи със съответната информация и заинтересовани да ме дискредитират няколко седмици преди изборния ден. С констатациите по този доклад няма санкции за мен в качеството ми на кмет или за общината, която представлявам. Не се съдържат и данни за безстопанственост.
Медиите, като четвърта власт би следвало да спазват принципите на обективност, безпристрастност и да проверяват достигналата до тях информация. Вярвам в заявения от агенция Блиц принцип за работа: търсене на истината, поради което правя следните уточнения, по изложените в публикацията факти.
Първо служителката Марийка Димитрова е назначена на работа в община Дулово през 1989г., а не както е посочено в статията 2008г. Постъпването и на работа в общината е далеч във времето преди 2011г., когато беше моят първи мандат, но за сметка на това напускането и е по време на моето управление и е в пряка причинно следствена връзка с вътрешната проверка по повод на лицето и съмненията ми за злоупотреба. Ето защо категорично не приемам упреци към мен, че нямам становище и премълчавам безчинствата от години на служители в общината. Аз съм първият кмет инициирал проверки за злоупотреби в община Дулово. Заявявам, че нямам никакви притеснения от действията си във времето, никога не съм се страхувал от проверки, напротив приемал съм ги като коректив за работата на служителите в поверената ми община. Считам, че по отношение на изложеното в материала за злоупотребите в община Дулово, авторът не е използвал надлежни източници позовавайки се на "съграждани" с неустановена самоличност и прикрепяйки към статията тенденциозно подбрани извадки от неустановен по съдържание текст и автор/ "съграждани", "жители на община Дулово", "дуловчани"/. Заявявам, че за разлика от моите опоненти в предизборната кампания, аз боравя с документи и при необходимост ще представя същите в съдебна зала и ще установя неистинността на всяка клевета по мой адрес включително съдържаща се в статията.
Второ по повод на твърдението, че не съм подал писмено становище по доклада на АДФИ ще кажа, че нямам никакви възражения по констатациите от доклада, а становище се дължи единствено в случай на не съгласие с установеното от проверяващите.
Трето във връзка с изложеното от автора, че по линия на Направление"Образование" ситуацията в общината е доста оплетена и се касае за "приятелско- роднинска амалгама", поставяща въпроса за наличието/ липсата на конфликт на интереси между мен, г-жа Доротея Тотева зам.-кмет "Хуманитарни дейности"в община Дулово и г-н Стелиян Тотев – директор на СУ "Васил Левски" гр. Дулово, намирам за важно да опровергая, оспоря отхвърля всички неверни и злонамерени твърдения по мой адрес. Категорично заявявам, че не съм в родствена връзка нито със заместничката си г-жа Тотева, нито с директора г-н Тотев. Намирам за неуместно и обидно сравнението между трима ни със "синдрома свински черва". Ще пропусна да направя анализ на така упоменатия синдром и ще заявя, че екипа си в лицето на г-жа Тотева избирам по качествата и експертизата, които притежава и е доказала с работата си. Обстоятелството, че г-жа Тотева е в неплатен отпуск от директорската длъжност в ОУ "Христо Смирненски" град Дулово за времето, в което изпълнява длъжността зам.-кмет, не противоречи на нито един законов или подзаконов нормативен акт, на морала, който от своя се уповава на правото. На следващо място не намирам нищо притеснително в това двама млади и амбициозни хора, каквито са горепосочените директори, да участват в конкурс за заемане длъжността директор на училище. Не разбирам за какъв дефицит на морал се говори в статията по отношение на г-н Тотев и г-жа Тотева и мен след като двамата са заели длъжността директор след провеждане на конкурс от Регионално управление по образованието и представители на Министерство на образованието и науката, по надлежния ред, при спазване разпоредбите на действащия Закон за предучилищно и училищно образование и Кодекса на труда. Не на последно място кмета на община Дулово няма правомощия и не назначава директори на училища, тъй като същите са на пряко подчинение на РУО Силистра.
В статията е написано, че "не е редно едно семейство да окупира ръководните постове било то в образование или друга сфера". Видно от дефиницията за думата "окупация" дадена в тълковния речник на българския език последната означава "завземам", "присвоявам", " обсаждам". Нито един от тези глаголи не може да бъде уместно употребен по отношение на длъжност заета след конкурсна процедура. Подобен изказ цели единствено да внуши липса на качества у хора, заемащи отговорни длъжности в сферата на образованието и да урони авторитета им в обществото.

След изясняване на фактите и обстоятелствата от статията очаквам публично извинение за всички неверни, обидни и злепоставящи ме твърдения, които в настоящият отговор опровергах. В случай, че автора на статията или информационната агенция, която му е дала трибуна не предприеме действия по публикуване на отговора ми и не поднесе своите извинения във формата, в която е публикувана статията ще бъда принуден да потърся правата си пред компетентния български съд.

С уважение,
д-р Юксел Ахмед

Facebook коментари