Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Още две читалища от Силистренската община влязоха в Глобалното село

Още две читалища от Силистренската община се присъединяват към програмата "Глобални библиотеки", информираха от общината. Днес бе подписано четиристранно споразумение за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и народните читалища "Просвета 1907" в село Проф. Иширково и "Иван Вазов" в село Срацимир. Библиотеките към читалищата отговарят на предварителните изисквания за включване в програмата за Етап 2010.
В първия етап през 2009 година са утвърдени Регионална библиотека "Партений Павлович", координатор по програмата за региона, и библиотеката в село Смилец, наред с още 12 читалища от Силистренска област. От 15 до 19 ноември започва доставянето на техниката. По програмата ще бъдат разпределени 93 компютърни конфигурации, 6 преносими компютъра, 14 мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир) и 14 мелтимедийни проектора с екран. Към всеки пакет има рутер и комутатор за доизграждане на локалната мрежа, обясниха от библиотеката в Силистра. Монтирането на техниката също ще стане по график.
Целта на програмата "Глобални библиотеки" е всяка библиотека да се превърне в достъпно място за информация за гражданите.

Facebook коментари