Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

ОИЦ-Силистра представи отворена покана по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество"

сътрудничество", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Програма PA 14 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 "Подобрен достъп до култура и изкуства" ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират нови публики.
Допустими кандидати по настоящата процедура са всички нетърговски организации, публични или частни (музеи, галерии, библиотеки и читалища), както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на едно проектно предложение е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро.
За публични организации БФП е до 100%, а за неправителствени организации – до 90%, като в съфинансирането може да бъде включен и остойностен доброволен труд.
Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 часа на 03.12.2019 година чрез електронната система ИСУН 2020.
Срещата прерасна в работна дискусия, в която присъстващите се включиха активно и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи, коментирани бяха различни казуси и примери от практиката. Също така бяха споделени полезни практически съвети относно подготовката на проектите, допустимите дейности, както и попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

Facebook коментари