Събота, 15 Август 2020 г.

Стипендии от Регионалната здравна инспекции в Силистра

Регионалната здравна инспекции в Силистра са сред институциията, които през следващата година ще обяви места за стипендианти. Това реши Министерският съвет вчера.

Ще се подпомагат бъдещи висшисти в областите информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника, медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи.

Стипендиантската програма в държавната администрация продължава за трета поредна година. Целта е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.

Процедурата по подбор се провежда на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната служба след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

Facebook коментари