Вторник, 28 Юни 2022 г.

Окончателно! Вижте всички кандидати в община Алфатар за Местни избори 2019

Вчера в 17.00 часа изтече срока за регистрация на кандидатите за участие в Местни избори 2019. Справка в ОИК-Алфатар показва, че са регистрирани 3 кандидати за общински кмет, 35 кандидати за общински съветници и 5 кандидати за кметове на кметства.

Кмет на община

• Веселин Димитров Гарабински
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• Мариана Иванова Теодориза
ВОЛЯ
• Янка Стоянова Господинова
ПП ГЕРБ

Общински съвет

ПП АТАКА

• 101. Живко Иванов Желязков

ПП ГЕРБ

• 101. Янка Стоянова Господинова
• 102. Живка колева Великова
• 103. Ивелина Миткова Вълева
• 104. Ганка Пенчева Недялкова
• 105. Ивайло Стефанов Михайловски
• 106. Петранка Димитрова Славова
• 107. Осман Иса Абий
• 108. Нели Георгиева Иванова
• 109. Галя Иванова Крумова
• 110. Иван Захариев Христов
• 111. Симеон Тодоров Иванов

Движение за права и свободи – ДПС

• 101. Елис Бюрхан Талят-Мустафа
• 102. Тюркян Ахмед Садък
• 103. Ибрям Сезгин Ибрям
• 104. Ялчин Халид Осман
• 105. Гюнел Сали Шукри
• 106. Бингюл Хълми Мюсеим
• 107. Олчай Ремзи Хамди
• 108. Ердинч Фехми Мюстеджеб

ВОЛЯ

• 101. Мариана Иванова Теодориза

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• 101. Веселин Димитров Гарабински
• 102. Минка Стоянова Стоянова
• 103. Пепа Димитрова Иванова
• 104. Галина Димитрова Енева
• 105. Теодор Георгиев Крумов
• 106. Жоро Иванов Георгиев
• 107. Ангелинка Иванова Тодорова
• 108. Радка Христова Илиева
• 109. Иван Николов Георгиев
• 110. Стелиана Иванова Стоева
• 111. Радка Георгиева Желева

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

• 101. Силвия Нейчева Гроздева
• 102. Станислава Тихомирова Петрова
• 103. Момчил Росенов Николов

Кмет на кметство

Алеково

• Иван Захариев Христов
ПП ГЕРБ

Бистра

• АНА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
• Селятин Сабитов Исмаилов
ПП ГЕРБ
• Ахмед Алиосман Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС

Чуковец

• Бюрхан Назми Акиф
Движение за права и свободи – ДПС

Facebook коментари