Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Окончателно! Вижте всички кандидати в община Кайнарджа за Местни избори 2019

Вчера в 17.00 часа изтече срока за регистрация на кандидатите за участие в Местни избори 2019. Справка в ОИК-Кайнарджа показва, че са регистрирани 2 кандидати за общински кмет, 56 кандидати за общински съветници и 14 кандидати за кметове на кметства.

Кмет на община

• Стоян Енчев Солаков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• Любен Жеков Сивев
ПП ГЕРБ

Общински съвет

ПП ГЕРБ

• 101. Йордан Милков Йорданов
• 102. Ивайло Илиев Петков
• 103. Георги Радев Великов
• 104. Салим Алиев Салиев
• 105. Айхан Февзи Али
• 106. Бейзат Исмаилов Мустафов
• 107. Ердинч Ахмед Емин
• 108. Сабри Юсеинов Халилов
• 109. Джефер Фейзула Сали
• 110. Наим Мустафа Наим
• 111. Севдалина Емилова Радева
• 112. Калинка Тодорова Илиева
• 113. Добромир Добрев Ковачев

Движение за права и свободи – ДПС

• 101. Сунай Невзатов Исмаилов
• 102. Гюлтекин Невриев Алиосманов
• 103. Гюнайдън Алил Реджеб
• 104. Ремзи Абилов Карагьозов
• 105. Назми Юсеинов Алиев
• 106. Ердинч Рамадан Сали
• 107. Айнур Демиров Нуриев
• 108. Орхан Мехмед Кадир
• 109. Седат Салиев Алиев
• 110. Осман Демирджанов Османов
• 111. Рифат Самет Рифад
• 112. Джунеит Гюнайдън Рушид

ПП ДОСТ

• 101. Мехмед Ахмедов Ефраимов
• 102. Наим Алиев Наимов
• 103. Айхан Али Изет
• 104. Фаридун Иса Мемиш
• 105. Али Бейзат Мустафа
• 106. Фардин Рамадан Аптураман
• 107. Тасим Мехмед Ахмед
• 108. Кадир Ахмед Кадир
• 109. Исмаил Исмаилов Мустафов
• 110. Орхан Руфи Асан
• 111. Огнян Анетов Радев
• 112. Реджеб Ферадов Ереджебов
• 113. Гюнайдън Февзи Осман

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• 101. Румяна Стефанова Върбанова
• 102. Стоян Енчев Солаков
• 103. Даринка Йорданова Шарбанова
• 104. Дафинка Георгиева Станева
• 105. Костадин Раданов Костадинов
• 106. Фетби Арун Ереджеб
• 107. Добри Николов Малчев
• 108. Себайдин Халимов Салимов
• 109. Георги Димитров Димов
• 110. Румен Стоянов Ангелов
• 111. Красимир Траянов Стоянов
• 112. Бейсим Али Вейсел
• 113. Али Сюлейман Яшар

ПП БЗНС

• 101. Костадин Стефанов Русев
• 102. Милена Стоянова Перчемлиева
• 103. Анелия Георгиева Добрева
• 104. Виолета Георгиева Хараланова
• 105. Билгин Мустафов Юсуфов

Кмет на кметство

Голеш

• Демирел Неджибов Ферадов
ПП ГЕРБ
• Юксел Юсмен Юсеин
ПП ДОСТ
• Четин Бейджетов Салиев
Движение за права и свободи – ДПС
• Али Сюлейман Яшар
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• Айдън Ниази Риза
ВОЛЯ

Зарник

• Руфи Мюстеджеб Асан
ПП ГЕРБ
• Юзджан Сали Сали
Движение за права и свободи – ДПС
• Румен Стоянов Ангелов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Средище

• Гошо Иванов Манов
ПП ГЕРБ
• Неделчо Стойчев Парев
Движение за права и свободи – ДПС

Посев

• Ерджан Сали Шакир
ВОЛЯ
• Наталия Николаева Калинова
ПП ГЕРБ
• Бейсим Али Вейсел
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• Акиф Мустанов Адемов
Движение за права и свободи – ДПС

Facebook коментари