Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Окончателно! Вижте всички кандидати в община Ситово за Местни избори 2019

Вчера в 17.00 часа изтече срока за регистрация на кандидатите за участие в Местни избори 2019. Справка в ОИК-Ситово показва, че са регистрирани 3 кандидати за общински кмет, 40 кандидати за общински съветници и 9 кандидати за кметове на кметства.

Кмет на община
• Янко Любенов Къров
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• Сезгин Басри Алиибрям
Движение за права и свободи – ДПС
• Янко Цанков Абушев
ПП ГЕРБ

Общински съвет

ВОЛЯ

• 101. Диана Тодорова Йорданова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• 101. Янко Любенов Къров
• 102. Искра Йорданова Георгиева
• 103. Николай Георгиев Неделчев
• 104. Димитър Маринчев Христов
• 105. Диана Йорданова Йовчева
• 106. Йорданка Маринова Костадинова
• 107. Светла Радева Удрева
• 108. Драгомир Киров Иванов
• 109. Здравка Иванова Йорданова
• 110. Георги Валентинов Гърдев
• 111. Иван Стоянов Иванов
• 112. Цанко Димитров Станев
• 113. Деян Неделчев Неделчев

ПП ГЕРБ

• 101. Станчо Борисов Арсов
• 102. Галина Василева Йорданова
• 103. Ангел Йорданов Ангелов
• 104. Рашид Юсуфов Рашидов
• 105. Гинка Атанасова Макриева
• 106. Еда Бехчет Самиева
• 107. Мирослава Колева Тодорова
• 108. Валерия Петрова Пецова
• 109. Красимира Георгиева Калинова
• 110. Бейти Лютфи Мустафа
• 111. Иван Илиев Алексиев
• 112. Хризантема Христова Йорданова
• 113. Росица Хараламбиева Георгиева

Движение за права и свободи – ДПС

• 101. Сердар Вахдет Адем
• 102. Рашид Ахмед Абтула
• 103. Ридван Ахмед Кязим
• 104. Дженгис Мюдесир Еюб
• 105. Седат Исмаил Ариф
• 106. Аднан Мехмед Осман
• 107. Билгин Демир Яхя
• 108. Енгин Орханов Юсниев
• 109. Ервин Наил Ибрям
• 110. Айхан Назъм Мусин
• 111. Ерхан Еминов Шакиров
• 112. Сания Мустафа Юсуф
• 113. Гюнай Осман Азис

Кмет на кметство

Босна

• Денис Неждет Рюстем
Движение за права и свободи – ДПС
• Илхан Лютфиев Адемов
ПП ГЕРБ

Добротица

• Искра Йорданова Георгиева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• Иван Илиев Алексиев
ПП ГЕРБ

Искра

• Еда Бехчет Самиева
ПП ГЕРБ
• Вилдан Неждет Мемиш
Движение за права и свободи – ДПС

Любен

• Еджевит Джевдет Шабан
Движение за права и свободи – ДПС

Попина

• Красимира Георгиева Калинова
ПП ГЕРБ
• Светла Радева Удрева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Facebook коментари