Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Окончателно! Вижте всички кандидати в община Главиница за Местни избори 2019

Вчера в 17.00 часа изтече срока за регистрация на кандидатите за участие в Местни избори 2019. Справка в ОИК-Главиница показва, че са регистрирани 3 кандидати за общински кмет, 55 кандидати за общински съветници и 38 кандидати за кметове на кметства.

Кмет на община

• СОНЯ БОГДАНОВА ПЕТКОВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ НИАЗИ
Движение за права и свободи – ДПС
• ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
ПП ГЕРБ

Общински съвет

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• 101. СОНЯ БОГДАНОВА ПЕТКОВА
• 102. ДИАНА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
• 103. ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
• 104. МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
• 105. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
• 106. ТЕОДОР ПЕТРОВ МАРИНОВ
• 107. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
• 108. ЛИЛЯНА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
• 109. ГАЛИНА ГАНЧЕВА АНГЕЛОВА
• 110. КОЛЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ПП ДОСТ

• 101. Мюмюн Мюмюн Узун
• 102. Бейтулла Мурад Бора
• 103. Октай Есат Наим

Движение за права и свободи – ДПС

• 101. Месут Махмуд Алиш
• 102. Сюзан Исмет Хасан
• 103. Тунчер Закир Ибрахим
• 104. Йозджан Шабан Расим
• 105. Недрет Юсеин Алил
• 106. Ерхан Юсуф Мехмед
• 107. Лютфен Заид Мехмед
• 108. Юлия Петрова Георгиева
• 109. Гюлсевер Шевкъ Мехмед
• 110. Енвер Байрам Сюлейман
• 111. Дилбер Невзат Халим
• 112. Невран Невзат Ниязи
• 113. Самед Ахмед Асан
• 114. Баарике Яая Мехмед
• 115. Ниязи Хасан Чобан
• 116. Илхан Сали Сали
• 117. Алтънай Рамадан Ахмед

ВОЛЯ

• 101. АНТОНИ ЕФТИМОВ ДОНЧЕВ

МК "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ"

• 101. РАШКО СТАНЧЕВ ДЕНЕВ
• 102. НИКОЛА ЯШКОВ ЖЕЛЕВ
• 103. ТОДОР ГОСПОДИНОВ ДЕНЧЕВ
• 104. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
• 105. МАРИАН СТЕФАНОВ БЕЛЧЕВ
• 106. АТАНАС ХАРАЛАНОВ ПЕТРОВ

ПП ГЕРБ

• 101. Хюсеин Муталиб Хамди
• 102. Нефие Хюсеин Раим
• 103. Ради Николов Иванов
• 104. Танер Тефик Ахмед
• 105. Цветелина Димитрова Савянова
• 106. Милена Пенчева Атанасова
• 107. Сезгин Байрям Тахир
• 108. Марин Петров Маринов
• 109. Златка Георгиева Кънчева
• 110. Баакир Яая Юсеин
• 111. Айше Хасан Акъ
• 112. Гюлнур Лятиф Реджеб
• 113. Гюнай Гюнер Бедри
• 114. Айфер Мехмед Атуф
• 115. Мюмюн Риза Мурад
• 116. Мария Стоянова Белчева
• 117. Никола Петров Димов

ДВИЖЕНИЕ 21

• 101. ПЛАМЕН МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ
Богданци
• НЕДЖМИ САЛИ ХЮСЕИН

ПП ГЕРБ
• САФИ МЕХМЕД МУСТАФА
Движение за права и свободи – ДПС
Дичево
• НЕДРЕТ НЕЖДЕТ ЗАКИР
ПП ГЕРБ
• ВЕДАТ ДЖАФЕР АХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС

Зафирово

• КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
• АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВА
ПП ГЕРБ
• МИРОСЛАВ ИВАНОВ САЛИ
Движение за права и свободи – ДПС
• ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ПРОДАНОВ
ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Звенимир

• ТЕЗДЖАН РУШАН ЮМЕР
Движение за права и свободи – ДПС
• СЕЙХАН ШАБАН ЮСЕИН
ПП ГЕРБ

Зебил

• ШЕНЕР ТАИР АЛИ
ПП ГЕРБ
• НЕДИМ РУФАТ ЧАУШ
Движение за права и свободи – ДПС
• ЕРОЛ ЕМИН АЛИ
"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Калугерене

• КААРИ КАСИМ САЛИ
ПП ГЕРБ
• САМИР НААЗИФ ОСМАН
Движение за права и свободи – ДПС

Коларово

• ЗАИТ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ПП ГЕРБ
• НУРТЕН НАИЛ АЛИ
Движение за права и свободи – ДПС

Листец

• ЕРДЖАН ЕСМАН РЕДЖЕБ
Движение за права и свободи – ДПС
• ФИЛИП ВЕЛЕВ ХРИСТОВ
ПП ГЕРБ

Ножарево

• ДЖЮНЕЙТ ГЮРСЕЛ МЮМЮН
Движение за права и свободи – ДПС

Сокол

• НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЧЕРВЕНКОВ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЧЕРВЕНКОВ
• ИВАНКА ПЕНЕВА ДОНЧЕВА

ПП ГЕРБ

Стефан Караджа
• ХАСАН ЮСЕИН ХАСАН
ПП ГЕРБ
• БЕЛЧО ОГНЯНОВ БОРИСОВ
ПП ДОСТ
• НЕЖДЕТ ИБРЯМ МЕХМЕД
Движение за права и свободи – ДПС
• КОЛЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Суходол

• АБЕДИН НУРИ РУШИД
ПП ГЕРБ
• МИТХАТ ДЖЕЛИЛ РАШИД
Движение за права и свободи – ДПС

Черногор

• СЕЛЯЙТИН АХМЕД МЕХМЕД
ПП ГЕРБ
• ЙОЗДЖАН НИЯЗИЕВ ЮМЕРОВ
Движение за права и свободи – ДПС

Долно Ряхово

• ФЕРАИМ НАИМ ЮДАИМ
Движение за права и свободи – ДПС
• САДЖИДЕ АХМЕД АХМЕД
ПП ГЕРБ

Зарица

• ФЕДЖРИ БЕДРИ БИЛЯЛ
ПП ГЕРБ
• НЕЖДИ ИСМАИЛ МЕХМЕД
ДВИЖЕНИЕ 21
• ЗЕЙФУЛА САДУЛА ИБРЯМ
Движение за права и свободи – ДПС

Вълкан

• ЕРДЖАН РАМАДАН ХАЛИБРЯМ
Движение за права и свободи – ДПС

Падина

• ЕРКАН АМДИ АБИЛ
ПП ГЕРБ
• КЕНАН САЛИМ ИБРЯМ
Движение за права и свободи – ДПС

Facebook коментари