Петък, 28 Февруари 2020 г.

За седма година община Силистра стартира конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците"

Местната комисия за борба срещу противообщетвените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинският съвет по наркотични вещества в Силистра обявяват за седма година конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците", съобщиха от общината. Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и осъществят дейности в седем направления основно превенция на зависимости, противоправно и рисково поведение и промотиране на здравословен и безопасен начин на живот. Проектите ще се осъществяват в периода 21 октомври - 22 ноември. В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години и поне един човек над 18 години за ръководител на проекта и да представлява групата в отношенията й с Общинска администрация. Максималният размер на отпусната сума е 2000 лева за едно проектно предложение. Крайният срок за подаване на проектните документи е 11 октомври .

Facebook коментари