Петък, 14 Август 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 24 септември 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

3 образователни медиатори, основно образование
1 огняр, средно образование
3 работници - ръчно производство на сладкарски изделия, средно образование
2 учители в детска градина, висше образование
1 оператор на преса – средно образование
1 оператор в командна зала – средно образование
15 машинни оператори, производство на каучукови изделия – средно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство, средно образование
1 продавач, улична сергия – средно образование
1 водач, селскостопански машини – средно образование - кат. Ткт
1 пласьор на стоки, средно образование, кат.B
1 механик, машинни инструменти, средно образование
1 пласьор, стоки, средно образование
2 продавачи – консултанти, средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно обр., кат. CE
1 работник- изолация, средно образование
3 миячи на превозни средства, основно образование
17 шивачи, средно образование
15 берачи на плодове и зеленчуци, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

15 изпълнителя, средно образование
15 работници– поддръжка, без изисквания за заемане
1 продавач – павилион, без изисквания за наемане,
1 барман, без изисквания за заемане,
2 общи работници, без изисквания за заемане
1 продавач-консултант, без изисквания за заемане
1 общ работниц в строителство на сгради, без изисквания за заемане
1 спортен инструктор, без изисквания за заемане;

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора", Компонент 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси":
- Заетост без обучение:
1 работник поддръжка – средно образование
1 детегледачка – средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

6 администратори в хотел, средно образование, английски език, компютърна грамотност
16 сервитьори, средно образование, английски език

*Работните места са за к.к. по Черноморието
1 деловодител, средно/висше образование
5 общи работници, без изисквания
1 сервитьор, средно образование
2 работници, производство на млечни продукти, основно образование
3 лаборанти, средно образование, компютърна грамотност
3 преводачи, средно/ висше образование, англ. език, немски език, руски език, компютърна грамотност
3 шофьори на тежкотоварни автомобили, основно/ средно образование, кат. СЕ
5 оператори на машини, средно образование, компютърна грамотност
2 общи работници, основно/ средно образование
10 сервитьори, средно образование, английски език
10 рецепционисти, средно образование, английски език
10 готвачи, средно образование, английски език
10 камериерки, средно образование, английски език
4 лекари за спешна помощ, висше образование, "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 помощник в кухня, без изисквания
1 работник, товаро-разтоварна дейност, без изисквания
1 дограмаджия, основно образование
1 работник зареждане на рафтове, без изисквания
1 обслужващ бензиностанция, без изисквания

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 учител по български и руски език – висше педагогическо образование, специалност – български и руски език;
2 продавачи – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа;
1 образователен медиатор, средно образование, работа с компютър, езикови умения – турски език;
2 монтажници на електрооборудване, няма изискване за заемане, двусменен режим на работа;
1 заварчик, средно образование, обекти на работа в страната;
6 работници, сглобяване на детайли, основно образование, обекти на работа в страната;
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика;
4 шивачки, без образование, желателно е предишен опит
4 оператори производствена линия., за лица с ТЕЛК , средно обр. –техник, механик, ел.техник анг. език говоримо -A1, компютърна грамотност, опит по специалността– 1 год
1 лекар, висше образование, специалност-медицина

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 букмейкър – без изискване за образование
1 технически секретар - средно образование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари