Четвъртък, 06 Август 2020 г.

Ученици от Спортното училище в Силистра влязоха в ролите на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокат, подсъдим и свидетели

На 13 септември Окръжен съд – Силистра проведе "Ден на отворените врати" посветен на празника на град Силистра Кръстовден.
Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов "Открито за съдебната власт".
В Окръжен съд – Силистра мероприятието вече е добре утвърден модел за формиране и изграждане на правна култура сред младите хора, за постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, за повишаване на доверието на обществото в българското правосъдие.
Присъстващите граждани и ученици бяха приветствани от съдия Пламен Неделчев - Заместник председател на Окръжен съд-Силистра, който говори за историческите събития, придали специален облик на град Силистра, за периодите на изграждане на съдебната система в съдебен район Силистра до наши дни.
Окръжните съдии запознаха присъстващите с действията по образуване и администриране на съдебните дела, и ролята на участниците в съдебния процес.
Специални гости бяха учениците от Спортно училище "Дръстър" – Силистра, които импровизираха и представиха симулиран съдебен процес за престъпление против народното здраве и против околната среда. Те се справиха изключително добре с ролите си на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокат, подсъдим и свидетели, като действащите съдии им помагаха и разясняваха важни обстоятелства относно законосъобразното водене на съдебният процес.
Магистратите отговориха на възникналите въпроси, свързани с престъпления, извършени в изпитателният срок, с лъжесвидетелстване, с реабилитиране, с дела за родителски права, а също и за задължения към кредитори. Окръжните съдии говориха откровено за отговорността и честта достойно да служат на закона в името на доброто и справедливото.
Посещението на Съдебната палата и срещата с магистратите предизвика интерес у учениците и постави началото на бъдещи съвместни образователни инициативи.

Facebook коментари