Събота, 30 Май 2020 г.

В очакване на рестарта през януари на фериботния комплекс в Силистра

В началото на 2017 г. Областна администрация Силистра започна действия по възстановяване на дейността на Фериботен комплекс Силистра, за рестарта на който до няколко министерства в правителството е изпратена надлежна документация с аргументирано предложение, вкл. информация за историята на съоръжението и за неговите възможности. Както и за проблемите, които се решават в полза на град Силистра, предвид засиления трафик на тежки автомобили през града през последните години. В началото на 2019 г. в Общински съвет Кълъраш, с когото Областна администрация е в добра комуникация през последните години, бе проведен международен форум с участието на представители на Областна администрация Силистра и на община Силистра. Първата коментирана тема бе свързана със започналия процес за възстановяване на действието на новия ГКПП Силистра и на Фериботен комплекс Силистра-Кълъраш, изграден с европейски средства, и открит през 2007 г. Към него има ГКПП с подход към главен път Силистра-Русе. Договорът за предоставяне на концесия върху Фериботен терминал Силистра е прекратен с решение на Министерски съвет на Република България на 4.05.2012 г., поради неизпълнение на основни задължения на концесионера "Дунавски индустриален парк" АД. С рестарта на фериботния комплекс в Силистра се очаква облекчаване на транспортните връзки между България и Румъния, които в последните години са натоварени силно, особено в летния сезон. Засиленият пътнико и товарооборот се струпва главно на Дунав мост при Русе, а новооткритите гранични контролни пунктове в Добруджа – в Кайнарджа и Крушари, не могат да поемат сериозен трафик заради слабите шосейни връзки. По темата са водени разговори на държавно ниво в Букурещ през м. юни т.г. по време на заседание на Смесена българо-румънска комисия, обсъдила пускането на ферибота по трасето, вече използвано няколко години в първото десетилетие на новия век. При евентуален рестарт на пункта ще бъдат решени два проблема – ще бъде прекъснат трафикът на тежки автомобили през Силистра и ще бъде улеснена работата на отдадения на концесия румънския ферибот, който е към Окръжен съвет Кълъраш. Бавното преминаване през сухоземния ГКПП при Силистра създава напрежение, вкл. по отношение на екологията и безопасността на движение на хора и МПС. Това създаде недоволство от румънските превозвачи, тъй като клиентите чакат в продължение на часове, за да преминат ГКПП и съответно да пресекат с ферибот река Дунав. Между Силистра и Кълъраш има договорка да се планират комплекс от мерки, които да предоставят за изпълнение от държавни институции – гранични власти, митнически служби, държавни агенции – за безопасност на храните, екология и др. При положително решение на проблема те ще трябва да организират свои структури на ГКПП-то, за да влезе то в действие. Румънската страна се ангажира и с някои дейности от техническо естество, без провеждането на които пунктът не може да заработи, вкл. и да подсили с по-мощни двигатели превозващите съдове. Предвид тези обстоятелства се очаква рестартът да бъде даден в първите дни на 2020 г. За целта от документално естество не са необходими нови административни актове и допълнителни споразумения. Румънската страна е в ролята на корабен оператор – ползвател на ферибота, определящ разписанието за движение на корабите. Като превозвач той се ангажира да модернизира фериботното съоръжение, за да го оптимизира по отношение на скоростта на придвижване. Българското ДП "Пристанищна инфраструктура" е оператор на фериботната линия, разполагащ с нужните лицензи и валидни тарифи.

Facebook коментари