Понеделник, 04 Март 2024 г.

9 сигнала на граждани = 9 акта за неиздаване на касови бележки

Девет сигнала от граждани за неиздаване на касови бележки получи НАП - Силистра през октомври. Инспекторите от екип "Проверки" реагираха на сигналите и извършиха проверка на съответните търговски обекти. В резултат бяха съставени 9 акта за установяване на административни нарушения, информираха от държавната институция.
Припомняме, че сигнали за неиздаване на фискални бонове могат да бъдат подадени писмено в деловодството на офиса на НАП в Силистра, в кутията за сигнали, мнения и предложения, поставена в салона за обслужване, и на телефон 086/815 429.
Общо 46 оперативни проверки извършиха през миналия месец служителите от екип "Проверки" в НАП – Силистра. Обект на извършения контрол са произходът на стоките и отчитането на продажбите. В резултат на проверките инспекторите съставиха 28 акта за установяване на административни нарушения. Този път, за разлика от установената тенденция досега, нарушенията на осигурителното законодателство са два пъти по-малко в сравнение с нарушенията по Наредба Н 18 – за касовите книги и апарати. От деветте акта по осигурителното законодателство 7 са по Кодекса за социалното осигуряване, 1 – за здравните осигуровки и 1 – по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите.
17 са общо съставените актове по Наредба Н 18. От тях 8 са за неводене на касови книги или за несъответствия между сумите и периодите в касовите книги и фискалните устройства. За неиздаване на касова бележка са санкционирани 9 търговски обекта.
Общо пет /5/ съвместни проверки извършиха през октомври инспекторите от НАП със служители на ОДП - Силистра. В две от проверките си партнираха още със служители на РИОКОЗ – Русе, а в останалите 3 – с Комисията по зърното и фуражите – Добрич.
Четири наказателни постановления на обща стойност 1500 лв. са влезли в сила през октомври. Две от тях са по Наредба Н-18, всяко на стойност 500 лв. Платените суми по влезлите в сила наказателни постановления /включително и от предишни месеци/ са на обща стойност 2500 лв.

Facebook коментари