Вторник, 25 Февруари 2020 г.

"Да изчистим България заедно" тази година съвпада с празника на Силистра

Тази година инициативата "Да изчистим България заедно" ще се състои на 14-ти септември – събота, когато Силистра ще празнува своя празник - Кръстовден. От община Силистра набира доброволци - 6 лица (граждани, представители на граждански сдружения, НПО и др.) за обособяването на пунктовете за раздаване на материали.

1. Предложени целеви места, които да бъдат почистени от доброволци в кампанията
- поречието на р. Дунав в границите на населеното место (от ресторант "Дунав" - до границата с Република Румъния);
- м-т "Меджиди табия";
- м-т "Орехова гора";
- м-т "Чатал чешма" .

2. Организация в деня на почистването
В деня на почистването 14.09.2019 г. (събота), предвид ниското ниво на р. Дунав, може да се извърши почистване (оборка) на брега. За целта е удачно да се организират 3 (три) пункта за раздаване на чували и ръкавици на доброволците, които ще се включат съответно разположени, както следва:

Пункт № 1 – дървената пергола в началото на крайбрежната алея ( до хотелски комплекс "Дръстър")
Пункт № 2 - пред входа на СНЦ "Дунавски клуб"
Пункт № 3 - кейовата стена в района на ресторант "Истър".
За останалите три предложени места също е удачно обособяването по един пункт на
всяко место, като за м-т "Меджиди табия" е най-удобно за участниците той да е в началото на
стълбите. Стартирането на кампанията да бъде в 09:00 ч. , а обособяването на пунктовете да
бъде в интервала от 09:00 – 12:00 ч. За всеки пункт да бъдат осигурени чували и ръкавици,
които предварително на база приемно-предавателен протокол да бъдат предадени на доброволци, които в деня на чистенето в горепосочения интервал да ги раздават на участници в почистването. Информация, за това че На пункт да бъдат осигурени по 100 бр.чували и толкова чифта ръкавици - общо 600 бр. чувала и 600 чифта ръкавици. Материалите да бъдат раздавани на доброволците от гл. експерт ЕООС (ст. № 209) и/или от мл. експерт "Екология и
чистота" (ст. № 217).

3. Пунктове за събраните отпадъци. Събраните в чували отпадъци от доброволците да бъдат оставените на места с достъп на сметоизвоващите автомобили с цел да могат да бъдат събрани своевременно, като се съблюдава отпадъците в тях да не се разпиляват. От различните предложени места за почистване пълните с отпадъци чували да се оставят съответно.:
- от почистването на поречието на р. Дунав в района на парка - до съдовете за отпадъци по ул. "Старо село" (западната граница на Дунавски парк);
- от почиства на поречието на р. Дунав в района на СНЦ "Дунавски клуб", до р-т "Никулден" - до съдовете за отпадъци до Мелницата;
- от почиства на поречието на р. Дунав в района на р-т "Истър" - до съдовете за отпадъци в района на ресторанта;
- от почистването на м-т "Меджиди табия" до контейнера за отпадъци разположен в близост до Крепостта. (в горната част в края на "Пътеката на здравето");
- от почистването на м-т "Орехова гора" на паркинга в района;
- от почистването на м-т "Чатал чешма" в началото на отбивката за чешмата по пътя, който води до нея.

Facebook коментари