Сряда, 25 Май 2022 г.

Проведе се редовно заседание на Общински съвет – Силистра за месец август

Днес се състоя 53-тото заседание на Общински съвет – Силистра. В началото на сесията, по точка първа от дневния ред, бяха повдигнати, от общинските съветници, въпроси за изпълнението на проекта по бул. "Симеон Велики". Г-жа Иванка Ташева попита дали на кръстовището на бул. "Симеон Велики" и улица "Хаджи Димитър" ще бъде поставена светофарната уредба, която съществуваше преди обновяването. Г-н Константин Стоилов зададе въпрос за подмяна и поддръжка на новозаседената растителност в тревните площи по булеварда. На въпросите отговори инж. Тихомир Борачев – зам.-кмет, който обясни, че в сегашния бюджет за 2019 не са заложени средства за поставяне на светофарна уредба, но е възложено проектиране и през следващата година ще се осъществи поставянето на такава. Също така той разясни, че в общинска администрация са постъпвали и други запитвания по темата и са предприети действия за промени. Във връзка с растителността, инж. Борачев уточни, че тя се подменя и все още е ангажимент на фирмата изпълнител. Обектът няма на бъде приет от приемателна комисия и няма да бъде издаден Акт 15 и Акт 16 при наличие на несъответствия между проект и реализация.
Изпълняващият длъжността ЗА кмет на Община Силистра д-р Мирослав Тодоров внесе допълнителна докладна записка и на заседанието бяха гласувани общо 14. Съветниците одобриха промени в Бюджета на Община Силистра за 2019 г. в т.ч. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г. Те приеха годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2018г. С отвод на съветника Боян Димов, поради неговата ангажираност към клуба, бе прието учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение "Спортен клуб по волейбол "Елит".
Общинските съветници одобриха безвъзмездно приемане на отпадъци, събрани в рамките на национална кампания "Да изчистим България заедно" на регионално депо за ТБО. Те приеха предоставянето за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени и реконструирани части от водопроводната мрежа в гр. Силистра, както и разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра, ул. "Ралица".
В общо шест докладни записки, съветниците дадоха съгласие за отдаване под аренда на земеделски имоти в землището на с. Айдемир. В допълнително внесената докладна записка съветниците приеха решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Български футболен съюз .
В края на заседанието, по предложение на председателя на Общински съвет – Силистра – д-р Мария Димитрова, съветниците се обединиха около идеята да участват в кампанията "Да изчистим България заедно". Тази година инициативата ще се състои на 14-ти септември. На същата дата е и Тържественото заседание на Общинския съвет, затова съветниците ще допринесат за инициативата на четвърти септември – сряда, като ще почистят територията около чешмата в месността "Памук колак".

Facebook коментари