Събота, 06 Юни 2020 г.

Излезе първото издание на Информационен справочник за българите в Румъния

Факт е Информационен справочник за българите в Румъния, дело на Росен Русев, почетен консул на Република България в Република Румъния. Изданието е със запазени авторски права в Румъния, България и Европейския Съюз. В предговора се казва, че това е "сборник с полезна, конкретна и актуална информация за българската общност в Румъния. Независимо от това дали сте тук, за да работите, учите или правите бизнес, за дълго или кратко, настоящият справочник е създаден, за да бъде Вашата първоначална отправна точка, с указания и актуална практическа и правна информация, необходима за Вашето ежедневие и бизнес".

Посочени са институции за необходимо общуване:

Териториални офиси на Главния инспекторат за имиграция http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact

Необходими документи за издаване на Удостоверение за регистрация http://igi.mai.gov.ro/en/content/citizens-eu-eea

Необходими документи за издаване на Карта на постоянно пребиваващ http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanentresidence

Националната агенция за гражданство към Министерството на правосъдието: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/.

Съдържание - по раздели:

РУМЪНИЯ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ; ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ; РАБОТА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА; УСТАНОВЯВАНЕ НА БИЗНЕС; ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА; ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ; СЕМЕЙСТВОТО; ЖИЛИЩЕ; ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ; ТРАНСПОРТ; ФИНАНСИ; УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРАВОСЪДИЕ; СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ; ОФИЦИАЛНИ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА; ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Facebook коментари