Събота, 15 Август 2020 г.

Министър Нено Димов и инж. Васил Боранов, управител на ВиК - Силистра, подписаха договор за близо 80 милиона лева

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на водна и канализационна инфраструктура с ВиК-Силистра, представлявано отуправителя на дружеството инж. Васил Боранов , съобщиха от министерството на водите.
Проектът на "ВиК" ООД – Силистра цели повишаване ефективността при ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи на населените места Силистра, Айдемир, Калипетрово и Тутракан. С изпълнение на дейностите допълнително 45 500 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. Проектът предвижда доизграждане и реконструкция на над 100 км ВиК мрежа и довеждащи водопроводи. За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система. Общият размер на инвестицията е близо 79,4 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 59,4 млн. лв

Facebook коментари