Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Представиха в детайли отчета на Бюджет 2018 на Община Силистра на публично обсъждане

На 19-ти август 2019г., в залата на Общински съвет - Силистра, се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджетните средства от Европейски съюз и чужди средства, оборотна ведомост и оповестяване на счетоводната политика на Община Силистра към 31.12.2018 г.
Под домакинството на д-р Мария Димитрова – председател на ОбС – Силистра, в залата присъстваха общински съветници и служители на общинска администрация. Отчетът бе представен от д-р Мирослав Тодоров – зам.-кмет "Финанси и икономика" и бе подкрепен с мултимедийна презентация. Докладът показа над 90% събираемост във всички приходи, благодарение на предприети мерки за нейното повишаване.
След представянето, д-р Тодоров отговори и на въпроси на общински съветници, като разясни подробно всички функции от бюджета.

Facebook коментари