Неделя, 03 Юли 2022 г.

Община Силистра организира международен пленер за художници от България и Румъния

В рамките на проект "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.", Община Силистра организира първи по рода си международен пленер за художници от България и Румъния.
Проектът има за цел да преодолее ограниченията за ефективно използване на ресурсите като културно и природно наследство за развитието на туризма в трансграничния регион. Проектът ще допринесе за разработването и прилагането на обща дългосрочна стратегия и инвестиции в съвместна и устойчива туристическа инфраструктура, допринасяща за развитието на нови туристически продукти и услуги, базирани на природното и културното наследство на региона.

Пленерът ще се проведе от 26-ти август - до 01-ви септември 2019 г. в Биосферен парк "Сребърна", обект на световното наследство на ЮНЕСКО.
За участие в пленера заявления са подали даровити творци от двете страни на река Дунав.
Пет български и пет румънски художници ще творят през периода на пленера, като чрез проекта са създадени отлични условия за работа на творците, включително и материали за рисуване.
Чрез този иновативен подход се цели да се обедини творческата енергия на творците от региона, като същевременно се популяризират в двете съседни държави туристически атракции и природни забележителности.
На 02-ри септември 2019 г. от 11,00 часа - в Художествена галерия - Силистра, ще бъде тържествено открита изложба с всички творби, създадени по време на пленера. Съгласно Регламента на пленера, част от създадените художествени произведения от художниците ще бъдат дарени на Община Силистра и включени в колекцията на града.
Изложбата с творби от пленера впоследствие ще гостува един месец и в Румъния, гр. Кълъраш - "Demetriade House".
Успешното провеждане на пленера и съпътстващата изложба продължават културните традиции в Община Силистра в областта на изобразителното изкуство и предпоставят възможността тази чудесна инициатива да радва творци и почитатели.

Facebook коментари