Сряда, 14 Април 2021 г.

Продължават приемните дни на областния управител на Силистра

В град Алфатар продължиха приемните на представители на институцията "Областен управител", представляваща държавната администрация на Министерски съвет на Република България в област Силистра. Лично областният управител Ивелин Статев даде откритата приемна за граждани, в която бяха поставени два въпроса.

Единият е свързан със социалното подпомагане, като на проверка подлежат сигнали за конкретни случи относно критерии за осъществяването му, а другият бе свързан с проблем на жител от село Бистра, който има нужда от съдействие при получаване на здравна помощ от лечебно заведение.

Следващите приемни дни са, както следва: 20 август (10-11 ч.) – община Тутракан; 22 август (10-11 ч.) – община Ситово; 28 август (10-11 ч.) – община Кайнарджа. Всеки четвъртък областният управител има приемен ден в кабинета си след предварително записване (тел.: 086 818-822; 818-818, e-mail: ss@ss.government.bg). Основните функции пълномощия на областния управител могат да бъдат разгледани на сайта на Областна администрация.

Facebook коментари