Събота, 11 Юли 2020 г.

Нови европейски проекти в гимназия "Атанас Буров" през учебната 2019-2020 година

Три европейски проекта очакват младите буровци през новата учебна година. Два от проектите са за междуучилищен обмен и предизвикателствата са големи, защото и двата проекта са с по пет партниращи училища:
- Продължават дейностите по многостранен проект "Valeurs européennes par ouvrages numeriques" /"Европейските ценности чрез новите технологии"/, по който предстоят два обмена
– през ноември в Румъния, а заключителното обучение ще се проведе през март 2020г. в Париж, Франция;
- През септември стартират дейностите по многостранен проект "Demain tous solidaires" /"Солидарни утре"/, като първите визити са в Португалия, Франция и Испания.
В началото на новата учебна година започва подготовката за участие в професионален стаж в град Тулон , Франция, който ще се проведе през април 2020. Проектът "Сътрудничество за трансфер на европейски практики в туризма" е с целева група ученици от специалността "Организация на туризма и свободното време", с разширено изучаване на френски език.

Facebook коментари