Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Без убити, но с два пъти повече ранени по пътищата в Силистренско през юли

ОД на МВР направи ежемесечния си отчет за състоянието на пътнотранспортния травматизъм на територията на областта за месец юли. За периода 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. по пътищата на областта са настъпили 37 бр. ПТП, като за същия период на 2018г. са 38 бр. ПТП. Тежките са 18 бр., като за същия период на 2018г. са 14 бр. Налице е намаляване на всички ПТП с 1 брой и увеличаване на тежките ПТП за сравняваните периоди на 2018г. и 2019г. с 4 броя. Ранените лица за периода 01.07.2019г. до 31.07.2019г. са 29 бр., като за същия период през 2018г. са 14 бр.,т.е има сериозно увеличение по линия на ранените лица с 15 бр. За времето от 01.07.2018г. до 31.07.2018г. има две убити лица, като за същия период през 2019г. няма загинало лице. През месец юли се наблюдава явна тенденция за увеличаване както на броя на тежките ПТП, така и сериозно увеличаване на броя на ранените лица. Полицията смята, че причината за това са засиления трафик на МПС през активния туристически сезон, атмосферните условия, като повишена Сектор "Пътна полиция" – Силистра 2 температура, съчетана с намалена влажност на въздуха, умора на водачите в резултат на дълговременно управление на МПС, увеличаване на моторните превозни средства на пътя в резултат на водачи на ППС и пътници, които се завръщат или напускат страната през летните отпуски, неправилни действия на пътя в нарушение на ЗДв.П, несъобразена или висока скорост на движение, техническа неизправност на ППС и др

Facebook коментари